Managing Committee

 


DR. P V KRISHNAN NAIR,

PRESIDENT,

"BODHI" VIDHYA NAGAR,

TRIKKUMARAKUDAM ROAD,

THRISSUR.

Ph: 2382420 / 9495982420

PROF.JOHN CTRIAC,

SECRETARY,

"SREE",

PIPELINE ROAD,

THRISSUR-680 005

Ph: 2333181 / 9447380871

SRI. T R RENJU

VICE PRESIDENT,

THAIPARAMBATH HOUSE,

THOTTEKKATT LANE,

PUNKUNNAM P O, THRISSUR

Ph: 2384644 / 9447179666

SRI. K P RADHAKRISHNAN

JOINT SECRETARY

KUNNATH HOUSE,

RAMAVARMAPURAM,

THRISSUR.

Ph:2695832 / 9447224226

SRI. DAVIS KANNAMPUZA,

TREASURER,

PADINJARETHALA LANE,

PARAVATTANI,

THRISSUR-680 005

Ph: 2333282 / 9446994482

SRI. N I VARGHESE,

SHANTHI NIVAS,

BENNET ROAD,

CHEMBUKKAVU,

THRISSUR-20.

Ph:9847033179

SRI. V P JOSEPH,

VALIYAVEETTIL HOUSE, 117,

VASANTH VIHAR,

UNITY ROAD,

THRISSUR-680 00 6

Ph: 2252673 / 9539296261

SRI. P S SUKUMARAN,

PAREKKAT HOUSE,

AVINISSERY POST,

THRISSUR-680 313.

Ph: 9446872753

DR. LIZZY FRANCIS,

PALATTY HOUSE,

ENGG. COLLEGE P O,

THRISSUR.

Ph: 2332788 / 9446940407

DR. K S PILLAI,

"SREELAKSHMI",

CHEMBUKKAVU P O,

THRISSUR-680 020.

Ph: 23336666 / 9447227755

ADV. T GOPAKUMAR,

DHANYA', PATTURAIKKAL,

THIRUVAMPADY,,

THRISSUR.

Ph: 2361846 / 2334286

SRI. RAGHAVAN A,

VISHNU VIHAR,

CHEMBUKKAVU ROAD,

CHEMBUKKAVU,

THRISSUR.

Ph: 2332592 / 9961738499

SRI. D GOPALAKRISHNAN,

TC-2/1202, 12TH STREET,

HARINAGAR, PUNKUNNAM

THRISSUR.

Ph: 2361846 / 2334286